ECOT DECOR

Lớp phủ cách nhiệt ECOT ONE được sản xuất màu trắng. Khi cần một màu sắc khác, có thể phủ lớp ECOT DECOR lên trên.

Danh mục: ECOT DECOR.